• bilgi@etkinbot.com
 • +90 850 885 2580
TR EN

Buton ile LED yakma

Arduino buton ile LED yakma uygulaması devre görüntüsü, gerekli malzemeler:

 • Etkinbot
 • Led 1x
 • Buton 1x
 • 10k Direnç 1x
 • Jumper Kablo

Arduino Kodları

// pin numaralarını sabit olarak tanımlıyoruz
const int butonPin = 13; // butonun bağlı olduğu pin numarası 
const int ledPin = 12; // LED'in bağlı olduğu pin numarası
int buttonDurumu = 0; // Buton girişinin durumu (HIGH veya LOW)
void setup() {
// Buton pinini giriş olarak ayarlıyoruz:
 pinMode(butonPin, INPUT);
// LED pinini çıkış olarak ayarlıyoruz
 pinMode(ledPin, OUTPUT);
}
void loop() {
 // Buton durumunu oku
buttonDurumu = digitalRead(butonPin);
/* Butona basıldığında butonun durumu HIGH olacaktır. Bu durumda LED çıkışını HIGH yapıyoruz. Tersi durumda ise LOW yapıyoruz
*/
 if (buttonDurumu == HIGH) {
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
} else {
  digitalWrite(ledPin, LOW);
 }
}