• bilgi@etkinbot.com
 • +90 850 885 2580
TR EN

Grafik LCD Ekrana Sıcaklık Değeri Yazdırma

Gerekli Malzemeler

 • Etkinbot V1
 • DHT11 Nem ve Sıcaklık Sensörü
 • LCD Ekran(I2C modüllü)

Arduino Kodları

#include <dht.h>//dht sensorumuzun kutuphanesi
#include //lcd için i2c kütüphanesi
dht DHT;
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2); 
#define DHT11_PIN A0  // sensor için A0 pini kullanılacak

void setup(){
  
 lcd.init();  //lcd baslatma         
 lcd.backlight(); //lcd ışığı
}

void loop()
{
 int chk = DHT.read11(DHT11_PIN); //sensor degerini okuyoruz
 lcd.setCursor(0, 0); // satır 1
 lcd.print("SICAKLIK=");
 lcd.print(DHT.temperature); //sensor sıcaklığını ekrana yazdırma
 lcd.print("C");
 lcd.setCursor(0, 1 ); //satır 2
 
 lcd.print("NEM = %");
 lcd.print(DHT.humidity); //sensor nemini ekrana yazdırma
 delay(1000);
 lcd.clear();
}