• bilgi@etkinbot.com
  • +90 850 885 2580
TR EN

Işık Etkisiyle Sesli Geri Bildirim

Gerekli malzemeler

  • Etkinbot V1
  • 1 adet LDR(Foto Direnç)
  • 1 adet 10 k ohm Direnç
  • Jumper Kablo

Arduino Kodları

int buzzerPin = 8; // Buzzerın bağlandığı pin D8
int ldrPin = A0; // LDR’ nin bağlandığı pin A0
int ldrValue = 0; // LDR değerini okuyacağımız değişkeni tanımlıyoruz 

void setup() {
}
void loop() {
ldrValue = analogRead(ldrPin); // LDR’ den analog değeri okuyoruz 
tone(buzzerPin,1000); // buzzerdan 1000Hz değerinde ses elde ediyoruz 
delay(25);
noTone(buzzerPin); // 25ms bekledikten sonra sesi kapatıyoruz 
delay(ldrValue); // LDR’ den okunan değerin milisaniyesi kadar bekliyoruz 
}