• bilgi@etkinbot.com
  • +90 850 885 2580
TR EN

Potansiyometreden Değer Okuma

Gerekli Malzemeler

  • Etkinbot V1
  • Potansiyometre

Arduino Kodları

const int POT=A0; // pot A0 nolu analog girişe bağlı
int deger=0; // başlangıç değeri 0 olan deger değişkeni tanımlıyoruz 
void setup()
{
Serial.begin(115200); /*serial monitörden potun değerini görebilmek için bu komut satırını ekleyerek 115200 baudrate ayarlıyoruz */
}
void loop() {
deger=analogRead(POT); /*pottan okunan değeri deger değişkenine dijitale çevrilmiş halde aktarıyoruz*/
Serial.println(deger); /* deger değişkeninin içerisindeki değeri PC ortamında gözlemliyoruz */
  delay(1000);
}